Công ty TNHH FURNITURE KIM NGÂN

UY TÍN

UY TÍN

Bảo đảm chuyên nghiệp

CHẤT LƯỢNG

CHẤT LƯỢNG

Bảo đảm chuyên nghiệp

CHUYÊN NGHIỆP

CHUYÊN NGHIỆP

Bảo đảm chuyên nghiệp

TIỆN LỢI

TIỆN LỢI

Bảo đảm chuyên nghiệp

Sofa khuyến mãi

banner

Sofa Cao Cấp

Sofa góc đẹp mã 02

Giá KM: 12.600.000 VNĐ

Giá gốc: 14.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA THƯ GIÃN CAO CẤP CN17

Giá KM: 10.400.000 VNĐ

Giá gốc: 13.000.000 VNĐ

-20%

Giá: 0911 036 673

SOFA GÓC CAO CẤP KT020

Giá KM: 14.000.000 VNĐ

Giá gốc: 17.500.000 VNĐ

-20%

Giá: 0911 036 673

SOFA GÓC KT 021

Giá KM: 10.800.000 VNĐ

Giá gốc: 12.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA GÓC CAO CẤP KT 022

Giá KM: 11.900.000 VNĐ

Giá gốc: 17.000.000 VNĐ

-30%

Giá: 0911 036 673

SOFA GÓC CAO CẤP KT023

Giá KM: 12.150.000 VNĐ

Giá gốc: 13.500.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA THƯ GIÃN CAO CẤP CN18

Giá KM: 14.310.000 VNĐ

Giá gốc: 15.900.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA THƯ GIÃN TRÒN HIỆN ĐẠI TC30

Giá KM: 14.310.000 VNĐ

Giá gốc: 15.900.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (20)

SOFA THƯ GIÃN PHÒNG KHÁCH

SOFA THƯ GIÃN PHÒNG KHÁCH TC22

Giá KM: 8.550.000 VNĐ

Giá gốc: 9.500.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA THƯ GIÃN PHÒNG KHÁCH TC08

Giá KM: 6.300.000 VNĐ

Giá gốc: 7.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA THƯ GIÃN PHÒNG KHÁCH TC04

Giá KM: 7.000.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC30

Giá KM: 6.000.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC89

Giá KM: 8.500.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC108

Giá KM: 6.300.000 VNĐ

Giá gốc: 7.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA MỚI 14

Giá KM: 6.000.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC88

Giá KM: 6.300.000 VNĐ

Giá gốc: 7.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (15)

SOFA BĂNG

SOFA BĂNG HIỆN ĐẠI TB23

Giá KM: 4.500.000 VNĐ

Giá gốc: 5.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC29

Giá KM: 4.500.000 VNĐ

Giá gốc: 5.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC33

Giá KM: 4.500.000 VNĐ

Giá gốc: 5.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC46

Giá KM: 4.500.000 VNĐ

Giá gốc: 5.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA MỚI 04

Giá KM: 4.500.000 VNĐ

Giá gốc: 5.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA MỚI 09

Giá KM: 4.500.000 VNĐ

Giá gốc: 5.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA BĂNG TÂN CỔ

Giá KM: 0 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (14)

SOFA GÓC

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC28

Giá KM: 6.300.000 VNĐ

Giá gốc: 7.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Ghế Sofa Cafe Giá Rẻ | Ghế Sofa Trang Trí Không Gian Hiện Đại

Giá KM: 6.750.000 VNĐ

Giá gốc: 7.500.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC105

Giá KM: 6.300.000 VNĐ

Giá gốc: 7.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC111

Giá KM: 6.300.000 VNĐ

Giá gốc: 7.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (15)

SOFA BỘ

SOFA THƯ GIÃN PHÒNG KHÁCH CAO CẤP CT 17

Giá KM: 13.500.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

SOFA THƯ GIÃN CAO CẤP CT10

Giá KM: 12.000.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC26

Giá KM: 5.000.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC41

Giá KM: 6.000.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC43

Giá KM: 5.500.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC45

Giá KM: 5.400.000 VNĐ

Giá gốc: 6.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC65

Giá KM: 6.500.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC81

Giá KM: 6.500.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (12)

Sofa Mới 2020

SOFA BĂNG CAO CẤP TB 02

Giá KM: 6.000.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa phòng khách 343433

Giá KM: 6.300.000 VNĐ

Giá gốc: 7.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Sofa phòng khách A0720

Giá KM: 8.900.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa phòng khách A0420

Giá KM: 8.900.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa phòng khách A0220

Giá KM: 9.900.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

Sofa Thư Giản Phòng Khách TC73

Giá KM: 9.500.000 VNĐ

Giá: 0911 036 673

SOFA CAO CẤP A 01

Giá KM: 13.500.000 VNĐ

Giá gốc: 15.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA CAO CẤP A 02

Giá KM: 13.500.000 VNĐ

Giá gốc: 15.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (25)

SOFA GHẾ CÀ PHÊ

SOFA GHẾ CÀ PHÊ B13

Giá KM: 1.800.000 VNĐ

Giá gốc: 2.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA GHẾ CÀ PHÊ B 12

Giá KM: 1.800.000 VNĐ

Giá gốc: 2.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA GHẾ CÀ PHÊ B 11

Giá KM: 1.800.000 VNĐ

Giá gốc: 2.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA GHẾ CÀ PHÊ B 10

Giá KM: 1.800.000 VNĐ

Giá gốc: 2.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA GHẾ CÀ PHÊ 09

Giá KM: 1.800.000 VNĐ

Giá gốc: 2.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA GHẾ CÀ PHÊ B 06

Giá KM: 1.800.000 VNĐ

Giá gốc: 2.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA GHẾ CÀ PHÊ B 05

Giá KM: 1.800.000 VNĐ

Giá gốc: 2.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

SOFA GHẾ CÀ PHÊ B14

Giá KM: 1.800.000 VNĐ

Giá gốc: 2.000.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (8)

SOFA GHẾ KARAOKE

Ghế Sofa Karoke Tại Kim Ngân | Nhiều Phong Cách Khác Nhau

Giá KM: 1.350.000 VNĐ

Giá gốc: 1.500.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Đến Ngay Kim Ngân Để Lựa Chọn Mẫu Ghế Sofa Karaoke Giá Rẻ

Giá KM: 1.350.000 VNĐ

Giá gốc: 1.500.000 VNĐ

-10%

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (2)

SOFA BED

SOFA BED COMBO

Giá KM: 3.500.000 VNĐ

Giá gốc: 7.000.000 VNĐ

-50%

Giá: 0911 036 673

SOFA BED COMBO

Giá KM: 3.500.000 VNĐ

Giá gốc: 7.000.000 VNĐ

-50%

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (2)

Sửa và Bọc lại ghế Sofa

Bọc nệm Sofa Giá Rẻ HCM

Giá KM: -2.147.483.648 VNĐ

Giá gốc: 500.000 VNĐ

-490000%

Giá: 0911 036 673

Sửa chữa ghế sofa giá rẻ nhanh chóng tại Hồ Chí Minh

Giá KM: 700.000 VNĐ

Giá gốc: 1.000.000 VNĐ

-30%

Giá: 0911 036 673

Xem thêm sản phẩm (2)

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Hãy nhanh tay đăng ký để được tư vấn nhanh nhất tốt nhất !!!

Dự án nổi bật

Tin tức nổi bật

Những lý do nên chọn sofa gỗ tại Sofa Kim Ngân
Những lý do nên chọn sofa gỗ tại Sofa Kim Ngân

Ghế sofa gỗ một trong các mẫu sofa đẹp được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất với mẫu mã kiểu dáng sang trọng luôn tạo điểm nhấn cho phòng khách gia đình bạn.Hãy cùng Sofa Kim Ngân tìm hiểu những đặc điểm của các mẫu sofa gỗ này

Thứ 2, Ngày 25 Tháng 07 Năm 2016

Xem Thêm
Hướng dẫn vệ sinh ghế Sofa Hướng dẫn vệ sinh ghế Sofa

07 Tháng 08 Năm 2016

Phong thủy cho phòng khách Phong thủy cho phòng khách

07 Tháng 08 Năm 2016

Vài nét về Sofa giường Vài nét về Sofa giường

07 Tháng 01 Năm 2017

Video clip

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

Zalo